Facebook กับความหมายที่แท้จริงของ ‘เมต้า’

คำนำหน้าไม่ค่อยสร้างหัวข้อข่าว แต่ด้วยการรีแบรนด์ของ Facebook “เมตา” กลายเป็นคำสำหรับปี 2021 Nathan Dufour สำรวจต้นกำเนิดโบราณเพื่อค้นหาสิ่งที่พูดถึงปัจจุบันของเรา หลังจากการรีแบรนด์ของ Facebook เมื่อไม่นานมานี้ เราได้ยินมามากมายเกี่ยวกับคำว่าmeta เป็นอิสระจากบทบาทปกติในภาษาอังกฤษเป็นคำนำหน้าในคำเช่น “อุปมา”, “การแพร่กระจาย” และ “การเปลี่ยนแปลง” ตอนนี้ยืนอยู่คนเดียวเป็นคำนามที่เหมาะสมชื่อใหม่ของเสาหินโซเชียลมีเดียที่มีจุดประสงค์เพื่อประกาศตัวเอง ผู้ใช้เข้าสู่...